Розвиток дитини є основною складовою її виховання. Кожна дитина індивідуальна, талановита та особлива. Важливо лише створити передумови та надати їй можливість проявити свої природні задатки. Сприяти їх розвитку та вдосконаленню.

Вдосконалення особистості відбувається на основі набуття практичного досвіду. Важливою складовою якого є розвиток навичок інтеграції та взаємодії із зовнішнім середовищем.

Виховуючи особистість, велику увагу слід приділити вмінню дитини приймати самостійні рішення, комунікувати з однолітками, діяти в нестандартних ситуаціях, мислити креативно та швидко.

Одним з методів розвитку та підготовки дитини є її участь у тренінгах особистісного росту. Під час таких тренінгів відбувається моделювання ситуацій, надаються знання та розвиваються навички дитини.

Участь дитини у тренінгах дає змогу їй вільно почуватися в життєвих ситуаціях, бути впевненою, досягати успіхів у житті.

Фахівці Компанії "Вдала Справа" проводять тренінги для дітей у різних вікових групах:
- Тренінги для дітей віком від 6 до 9 років (дитяча група);
- Тренінги для дітей віком від 10 до 12 років (підліткова група);
- Тренінги для дітей віком від 13 до 16 років (юнацька група).

Серед тренінгів, які ми проводимо:
- тренінги з мистецтва комунікації;
- тренінги ефективного лідерства;
- тренінг з розвитку відповідальності;
- тренінги з розвитку вміння вирішення конфліктів;
- тренінги з основ економіки та функціонування держави.

Організація тренінгів
Кожна тематика включає в себе по 4 тренінги, кожен з яких триває 2 години. Заняття побудовані у формі ігор та проводяться один раз на тиждень. Кожне заняття ділиться на дві частини по 40 хвилин. В перерві між ними проводиться своєрідна "чайна церемонія", на якій діти навчаються вести свідську бесіду.
Вартість такого курсу – 380 грн.

Надайте можливість вашій дитині реалізувати себе!