В процесі ведення підприємницької діяльності організація може змінювати сферу своєї діяльності, розширюватись, міняти склад засновників чи директора. Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" всі зміни до установчих документів юридичної особи, а також зміни пов’язані з веденням діяльності фізичної особи-підприємця підлягають обов’язковій державній реєстрації.

Серед послуг, які надає компанія "Вдала Справа" є наступні:

- реєстрація зміни місцезнаходження підприємства;
- реєстрація зміни місця проживання ФОП;
- реєстрація зміни керівника підприємства;
- реєстрація зміни прізвища ФОП;
- реєстрація змін складу учасників підприємства;
- реєстрація зміни найменування підприємства;
- реєстрація змін статутного капіталу підприємства;
- реєстрація змін видів діяльності юридичних осіб та ФОП;
- реєстрація зміни форми власності підприємства;
- зміна свідоцтва тощо.

Важливо:

юридична особа зобов'язана подавати (надсилати) щороку протягом місяця, що настає за датою державної реєстрації, починаючи з наступного року, державному реєстратору для підтвердження відомостей про юридичну особу реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу (форма №6-підтвердження). У разі не подання такого підтвердження рахунок підприємства може бути заблокований податковою інспекцією, а у прийнятті звітності буде відмовлено. Що в свою чергу може "заблокувати" діяльність підприємства та бути передумовою сплати штрафів за неподання податкової звітності.