Відповідно до закону, громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та (або) юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Документом, зокрема, передбачено:

- надання юридичним особам права об´єднуватися для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів;

- надання громадським організаціям права діяти на всій території України;

- спрощення державної реєстрації громадських об´єднань;

- приведення положень щодо контролю за діяльністю громадських об'єднань до європейських стандартів;

- спрощення ведення громадською організацією господарської діяльності для реалізації статутних завдань.

Документом також встановлюється, що реєстрація громадських об´єднань здійснюється безоплатно, а плата справляється за внесення змін до статуту, видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію чи статуту громадського об´єднання. Обмежено підстави відмови в реєстрації громадських об´єднань та скорочено термін їх реєстрації до семи робочих днів; громадські організації і громадські спілки можуть здійснювати діяльність як юридичні особи приватного права, так і без статусу юридичної особи.

Відповідно до закону, громадські об´єднання зі статусом юридичної особи можуть здійснювати підприємницьку діяльність не лише через створені ними підприємства і товариства, а й безпосередньо, якщо така діяльність відповідає меті громадського об´єднання та сприяє її досягненню.

Документом визначено також право громадських об´єднань на участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об´єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

Закон містить також норму, відповідно до якої громадські організації, легалізовані на момент введення Закону в дію, мають протягом п´яти років привести свої статути у відповідність з цим Законом на безоплатній основі.