Підприємницький клімат в Україні з кожним роком погіршується. Всі обіцянки зменшення податкового навантаження, забезпечення дерегуляції та рівних умов ведення бізнесу залишаються на рівні популістичних обіцянок політиків. Вже на етапі реєстрації підприємницької діяльності доводиться стикнутись зі складною бюрократичною машиною. Кількість процедур, які необхідно пройти вражає, принцип єдиного вікна так і не запрацював.

Щоб зареєструватись фізичною особою-підприємцем або юридичною особою доводиться з ночі займати черги в районні державні адміністрації, але і це не є гарантією, що ви отримаєте виписку з єдиного державного реєстру. Після завершення реєстрації в РДА на вас чекає ще ряд структур, які необхідно пройти (податкова інспекція, пенсійний фонд, управління статистики, дозвільні органи тощо). Загалом в Україні потрібно подолати 9 процедур для реєстрації підприємницької діяльності.

Яскравим приклад ефективного менеджменту та швидких реформ у сфері розвитку підприємництва є Грузія. За короткий час уряду вдалося забезпечити не лише спрощену систему реєстрації, але й комфортні умови ведення бізнесу. На відміну від України кількість процедур по реєстрації підприємницької діяльності в Грузії складає лише 2.

Завдяки таким реформам в Грузії спостерігається суттєвий розвиток підприємницької діяльності. Так, у травні 2012 року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, число зареєстрованих підприємницьких суб’єктів збільшилось на 16,6 % (індивідуальний підприємець, акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, кооператив, філія іноземної підприємницької юридичної особи).

Такі високі показники реєстрації підприємців є не лише результатом спрощеної системи реєстрації, але й ефективної податкової політики та боротьби з корупцією.

Українська податкова система є однією з найгірших у світі, у тому числі, за кількістю податків. Зараз в Грузії, а також Швеції та Норвегії – лише чотири податки. Україна, за даними Світового банку, станом на 2012 рік посідаємо перше місце у світі за кількістю податків. Український бізнес у тій чи іншій мірі сплачує 135 різних податкових платежів.

Справжнім викликом для підприємців є дозвільні та контролюючі органи. Вони буквально висмоктують гроші з підприємців за допомогою адміністративних важелів, щоб перекривати дефіцит бюджету, який виникає через його тотальне розкрадання. Всі великі державні замовлення вже давно проходять через підставні фірм, якими володіють родичі або друзі чиновників. Рівень корупції в Україні досяг неймовірних масштабів. За даними неурядової міжнародної організації по боротьбі з корупцією і дослідженню рівня корупції Transparency International наша держава займає 152 місце серед 183 країн за рівнем корупції. У Грузії  боротьба з корупцією дозволила зайняти 64 місце у рейтингу.

Змінити ситуацію можуть лише чесні відповідальні політики, а також ефективні управлінці. Такими, як показує досвід Грузії, мають стати молоді, освічені люди, які ще не були у владі, не зіпсовані корумпованою бюрократичною системою України та не мають зобов’язань перед олігархами, які їх утримують.

Андрій Сидоренко